Изберете критерий :
Държава :
Вид на институцията :

Дата: 2020-08-03 18:09:53

ID Въпрос

Клауза за освобождаване от отговорност

Вид на организацията за професионално образование и обучение

Опция Брой Процент Графика
Прогимназиален етап на професионално образование и обучение (първа степен на професионална квалификация след 6-ти клас в професионалните училища)609%
Гимназиален етап на професионално образование и обучение (втора и трета степен на професионална квалификация в професионалните гимназии, първа степен на професионална квалификация след 8-ми клас в професионалните гимназии)15123%
Професионално обучение след средно образование (четвърта степен на професионална квалификация в професионалните колежи)579%
Висше професионално образование6810%
Продължаващо професионално обучение (първа, втора и трета степен на професионална квалификация в ЦПО, професионално обучение по част от професията)27041%
Чиракуване568%
Общо : 662

Планиране

1

Държава

Опция Брой Процент Графика
Австрия315%
България7612%
Czech Republic579%
Франция274%
Finland284%
Германия335%
Гърция416%
Италия213%
Latvia6510%
Литва376%
Полша305%
Румъния355%
Испания274%
Турция426%
Великобритания366%
Други държави6510%
Общо : 651
2

Планиране: Вземане предвид на национални и европейски политики

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато7412%
Известен напредък20934%
Значителен прогрес20132%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13822%
Общо : 622
3

Planning: Strategy, targets and performance indicators

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато85%
Известен напредък5637%
Значителен прогрес4932%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато3825%
Общо : 151
4

Planning: Stakeholders needs and expectations

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато386%
Известен напредък17529%
Значителен прогрес22336%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато17529%
Общо : 611
5

Planning: Definition and implementation of responsibilities

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато366%
Известен напредък18633%
Значителен прогрес17632%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато15828%
Общо : 556
6

Planning: Communication of objectives to staff

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато356%
Известен напредък15827%
Значителен прогрес20034%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато18832%
Общо : 581
7

Planning: Co-operation with VET providers

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1813%
Известен напредък6446%
Значителен прогрес3928%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1813%
Общо : 139

Изпълнение

8

Planning: Quality assurance and improvement

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1612%
Известен напредък5742%
Значителен прогрес4130%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато2216%
Общо : 136
9

Implementation: Planning of material and technological resources

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато367%
Известен напредък13324%
Значителен прогрес21539%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато16230%
Общо : 546
10

Implementation: Partnership with learners and providers

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато438%
Известен напредък16930%
Значителен прогрес21738%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато14325%
Общо : 572
11

Изпълнение: Развитие на човешките ресурси

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато397%
Известен напредък18031%
Значителен прогрес20736%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато15126%
Общо : 577
12

Изпълнение: Ключовите фигури при изпълнението

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато417%
Известен напредък17230%
Значителен прогрес24242%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато12221%
Общо : 577

Оценка

13

Implementation: Definition of needs in human resources

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато478%
Известен напредък21435%
Значителен прогрес22738%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11619%
Общо : 604
14

Evaluation: Internal and external evaluation

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1613%
Известен напредък5644%
Значителен прогрес3830%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1814%
Общо : 128
15

Evaluation: Evaluation of learners satisfaction

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато6411%
Известен напредък20035%
Значителен прогрес19835%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато10318%
Общо : 565
16

Оценка: Оценка на изпълнението

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато6812%
Известен напредък20837%
Значителен прогрес19334%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато9717%
Общо : 566
17

Evaluation: Evaluation of staff performance and satisfaction

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато5610%
Известен напредък18533%
Значителен прогрес21137%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11120%
Общо : 563
18

Evaluation: Involvement of stakeholders in evaluation

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато3629%
Известен напредък5342%
Значителен прогрес2621%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато119%
Общо : 126

Обратна връзка и процедури за промяна

19

Evaluation: Risk management

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато7314%
Известен напредък19939%
Значителен прогрес16833%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато6914%
Общо : 509
20

Review: Learner feed-back

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато529%
Известен напредък18133%
Значителен прогрес20236%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11921%
Общо : 554
21

Review: Communicating evaluation results

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато2721%
Известен напредък5644%
Значителен прогрес2822%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1613%
Общо : 127
22

Обратна връзка и процедури за промяна: Повишаване на реактивността

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато336%
Известен напредък16930%
Значителен прогрес22340%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13524%
Общо : 560
23

Обратна връзка и процедури за промяна: Капитализиране на опит

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато407%
Известен напредък17231%
Значителен прогрес21639%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13224%
Общо : 560
24

Обратна връзка и процедури за промяна: Действия за подобряване

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато377%
Известен напредък18534%
Значителен прогрес19836%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13124%
Общо : 551
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от