Vyberte kritéria :
Země :
Druh instituce :

Datum: 2020-01-24 01:51:18

ID Otázka

Instrukce

Druh instituce

Volba Číslo Procento Graf
Nižší sekundární odborné vzdělávání a příprava (pozn. v ČR neexistuje)579%
Vyšší sekundární odborné vzdělávání a příprava. EQF 3 a 4, tj.: E - Střední vzdělání s výučním listem, H - Střední odborné vzdělávání a příprava, L – Střední vzdělání s maturitní zkouškou, M – Střední vzdělání s maturitní zkouškou15023%
Postsekundární neterciární odborné vzdělávání a příprava, EQF 5 (pozn. v ČR neexistuje)579%
Vysokoškolské vzdělávání, tj. neuniverzitní a univerzitní terciární vzdělávání (EQF 6, 7, 8): N – Vyšší odborné vzdělávání, P – Vyšší odborné vzdělávání v konzervatoři , R – bakalářský stupeň, T – magisterský stupeň, V – doktorský stupeň6710%
Další odborné vzdělávání a příprava26941%
Učňovství (pozn. v ČR neexistuje)569%
Celkový : 656

Plánování

1

Země

Volba Číslo Procento Graf
Rakousko315%
Bulharsko7612%
Česká republika569%
Francie274%
Finsko274%
Německo335%
Řecko396%
Itálie203%
Lotyšsko6510%
Litva376%
Polsko305%
Rumunsko355%
Španělsko274%
Turecko427%
Spojené království366%
Ostatní6410%
Celkový : 645
2

Vzít v úvahu národní a evropskou politiku

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se7312%
Určitý pokrok20834%
Značný pokrok20032%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle13822%
Celkový : 619
3

Strategie, cíle a ukazatele výkonu

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se85%
Určitý pokrok5638%
Značný pokrok4933%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle3624%
Celkový : 149
4

Potřeby a očekávání aktérů

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se376%
Určitý pokrok17529%
Značný pokrok22337%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle17429%
Celkový : 609
5

Definování a zavádění odpovědnosti

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se366%
Určitý pokrok18433%
Značný pokrok17632%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle15829%
Celkový : 554
6

Sdělování úkolů zaměstnancům

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se346%
Určitý pokrok15827%
Značný pokrok20035%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle18732%
Celkový : 579
7

Spolupráce s poskytovateli odborného vzděláván

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se1813%
Určitý pokrok6245%
Značný pokrok3928%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle1813%
Celkový : 137

Realizace

8

Zajišťování a zlepšování kvality

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se1511%
Určitý pokrok5743%
Značný pokrok4030%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle2216%
Celkový : 134
9

Plánování materiálních a technických zdrojů

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se367%
Určitý pokrok13224%
Značný pokrok21439%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle16230%
Celkový : 544
10

Partnerství s účastníky vzdělávání a poskytovateli

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se438%
Určitý pokrok16930%
Značný pokrok21738%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle14225%
Celkový : 571
11

Rozvoj lidských zdrojů

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se387%
Určitý pokrok18031%
Značný pokrok20736%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle15126%
Celkový : 576
12

Klíčové osoby pro realizaci

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se417%
Určitý pokrok17130%
Značný pokrok24242%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle12221%
Celkový : 576

Evaluace

13

Definice potřeb lidských zdrojů

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se478%
Určitý pokrok21435%
Značný pokrok22738%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle11519%
Celkový : 603
14

Interní a externí evaluace

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se1613%
Určitý pokrok5644%
Značný pokrok3830%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle1713%
Celkový : 127
15

Evaluace spokojenosti účastníků vzdělávání

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se6411%
Určitý pokrok20035%
Značný pokrok19735%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle10318%
Celkový : 564
16

Evaluace výkonu

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se6812%
Určitý pokrok20837%
Značný pokrok19234%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle9717%
Celkový : 565
17

Evaluace výkonu a spokojenost personálu

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se5610%
Určitý pokrok18533%
Značný pokrok21037%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle11120%
Celkový : 562
18

Zapojení aktérů do evaluace

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se3629%
Určitý pokrok5342%
Značný pokrok2621%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle108%
Celkový : 125

Přehled

19

Management rizika

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se7314%
Určitý pokrok19939%
Značný pokrok16833%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle6813%
Celkový : 508
20

Zpětná vazba účastníků vzdělávání

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se529%
Určitý pokrok18133%
Značný pokrok20136%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle11922%
Celkový : 553
21

Sdělování výsledků evaluace

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se2721%
Určitý pokrok5644%
Značný pokrok2721%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle1613%
Celkový : 126
22

Zvýšit reaktivitu

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se326%
Určitý pokrok16930%
Značný pokrok22340%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle13524%
Celkový : 559
23

Využití zkušeností

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se397%
Určitý pokrok17231%
Značný pokrok21639%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle13224%
Celkový : 559
24

Akce pro zlepšení

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se377%
Určitý pokrok18534%
Značný pokrok19736%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle13124%
Celkový : 550
You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno