Izvēlieties kritēriju :
Valsts :
Profesionālās izglītības iestādes pakāpe/tips :

Datums 2020-04-08 01:15:32

ID Jautājumi

Ievads

Profesionālās izglītības iestādes pakāpe/tips

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Profesionālā pamatizglītība (speciālās programmas)589%
Vidējā profesionālā izglītība15023%
Arodizglītība579%
Pirmā un otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība6710%
Profesionālā tālākizglītība un pilnveide26941%
Darba vidē balstītu mācību nodrošināšana (Apprenticeship)569%
Kopā : 657

Plānošana

1

Valsts

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Austrija315%
Bulgārija7612%
Čehija569%
Francija274%
Somija284%
Vācija335%
Grieķija396%
Itālija203%
Latvija6510%
Lietuva376%
Polija305%
Rumānija355%
Spānija274%
Turcija427%
UK366%
Citas valstis6410%
Kopā : 646
2

Valsts un ES pamatnostādņu un politikas ievērošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies7312%
Neliels progress20934%
Ievērojams progress20032%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13822%
Kopā : 620
3

Stratēģijas, mērķu un rezultatīvie rādītāji

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies85%
Neliels progress5637%
Ievērojams progress4933%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts3725%
Kopā : 150
4

Ieinteresēto pušu vajadzības un vēlmes

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies386%
Neliels progress17529%
Ievērojams progress22337%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts17429%
Kopā : 610
5

Atbildības definēšana un īstenošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies366%
Neliels progress18533%
Ievērojams progress17632%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts15828%
Kopā : 555
6

Darbinieku informēšana par mērķiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies346%
Neliels progress15827%
Ievērojams progress20034%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts18832%
Kopā : 580
7

Sadarbība ar profesionālās izglītības un apmācības sniedzējiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1813%
Neliels progress6346%
Ievērojams progress3928%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1813%
Kopā : 138

Ieviešana

8

Kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1612%
Neliels progress5742%
Ievērojams progress4030%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts2216%
Kopā : 135
9

Materiālu un tehnoloģisko resursu plānošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies367%
Neliels progress13224%
Ievērojams progress21539%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts16230%
Kopā : 545
10

Sadarbība ar izglītojamajiem un pakalpojuma sniedzējiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies438%
Neliels progress16930%
Ievērojams progress21738%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts14225%
Kopā : 571
11

Cilvēkresursu pilnveide

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies387%
Neliels progress18031%
Ievērojams progress20736%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts15126%
Kopā : 576
12

Atbildīgās personas par ieviešanas gaitu

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies417%
Neliels progress17130%
Ievērojams progress24242%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts12221%
Kopā : 576

Attīstības novērtējums

13

Cilvēkresursu vajadzību noteikšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies478%
Neliels progress21435%
Ievērojams progress22738%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11519%
Kopā : 603
14

Iekšējā un ārējā vērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1613%
Neliels progress5644%
Ievērojams progress3830%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1713%
Kopā : 127
15

Izglītojamo apmierinātības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies6411%
Neliels progress20035%
Ievērojams progress19735%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts10318%
Kopā : 564
16

Darbības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies6812%
Neliels progress20837%
Ievērojams progress19234%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts9717%
Kopā : 565
17

Personāla darba izpildes un apmierinātības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies5610%
Neliels progress18533%
Ievērojams progress21037%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11120%
Kopā : 562
18

Ieinteresēto pušu iesaistīšanās novērtēšanas procesā

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies3629%
Neliels progress5342%
Ievērojams progress2621%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts108%
Kopā : 125

Pārskats

19

Riska pārvaldība

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies7314%
Neliels progress19939%
Ievērojams progress16833%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts6813%
Kopā : 508
20

Izglītojamo atgriezeniskā saite un atsauksmes

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies529%
Neliels progress18133%
Ievērojams progress20136%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11922%
Kopā : 553
21

Novērtēšanas rezultātu izplatīšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies2721%
Neliels progress5644%
Ievērojams progress2721%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1613%
Kopā : 126
22

Reaktivitātes paaugstināšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies326%
Neliels progress16930%
Ievērojams progress22340%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13524%
Kopā : 559
23

Iepriekšējās pieredzes ietekme uz šī brīža procesu vadību

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies397%
Neliels progress17231%
Ievērojams progress21639%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13224%
Kopā : 559
24

Pilnveides process

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies377%
Neliels progress18534%
Ievērojams progress19736%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13124%
Kopā : 550
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē