Изберете критерий :
Държава :
Вид на институцията :

Дата: 2020-01-27 15:38:31

ID Въпрос

Клауза за освобождаване от отговорност

Вид на организацията за професионално образование и обучение

Опция Брой Процент Графика
Прогимназиален етап на професионално образование и обучение (първа степен на професионална квалификация след 6-ти клас в професионалните училища)579%
Гимназиален етап на професионално образование и обучение (втора и трета степен на професионална квалификация в професионалните гимназии, първа степен на професионална квалификация след 8-ми клас в професионалните гимназии)15023%
Професионално обучение след средно образование (четвърта степен на професионална квалификация в професионалните колежи)579%
Висше професионално образование6710%
Продължаващо професионално обучение (първа, втора и трета степен на професионална квалификация в ЦПО, професионално обучение по част от професията)26941%
Чиракуване569%
Общо : 656

Планиране

1

Държава

Опция Брой Процент Графика
Австрия315%
България7612%
Czech Republic569%
Франция274%
Finland274%
Германия335%
Гърция396%
Италия203%
Latvia6510%
Литва376%
Полша305%
Румъния355%
Испания274%
Турция427%
Великобритания366%
Други държави6410%
Общо : 645
2

Планиране: Вземане предвид на национални и европейски политики

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато7312%
Известен напредък20834%
Значителен прогрес20032%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13822%
Общо : 619
3

Planning: Strategy, targets and performance indicators

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато85%
Известен напредък5638%
Значителен прогрес4933%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато3624%
Общо : 149
4

Planning: Stakeholders needs and expectations

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато376%
Известен напредък17529%
Значителен прогрес22337%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато17429%
Общо : 609
5

Planning: Definition and implementation of responsibilities

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато366%
Известен напредък18433%
Значителен прогрес17632%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато15829%
Общо : 554
6

Planning: Communication of objectives to staff

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато346%
Известен напредък15827%
Значителен прогрес20035%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато18732%
Общо : 579
7

Planning: Co-operation with VET providers

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1813%
Известен напредък6245%
Значителен прогрес3928%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1813%
Общо : 137

Изпълнение

8

Planning: Quality assurance and improvement

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1511%
Известен напредък5743%
Значителен прогрес4030%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато2216%
Общо : 134
9

Implementation: Planning of material and technological resources

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато367%
Известен напредък13224%
Значителен прогрес21439%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато16230%
Общо : 544
10

Implementation: Partnership with learners and providers

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато438%
Известен напредък16930%
Значителен прогрес21738%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато14225%
Общо : 571
11

Изпълнение: Развитие на човешките ресурси

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато387%
Известен напредък18031%
Значителен прогрес20736%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато15126%
Общо : 576
12

Изпълнение: Ключовите фигури при изпълнението

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато417%
Известен напредък17130%
Значителен прогрес24242%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато12221%
Общо : 576

Оценка

13

Implementation: Definition of needs in human resources

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато478%
Известен напредък21435%
Значителен прогрес22738%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11519%
Общо : 603
14

Evaluation: Internal and external evaluation

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1613%
Известен напредък5644%
Значителен прогрес3830%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1713%
Общо : 127
15

Evaluation: Evaluation of learners satisfaction

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато6411%
Известен напредък20035%
Значителен прогрес19735%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато10318%
Общо : 564
16

Оценка: Оценка на изпълнението

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато6812%
Известен напредък20837%
Значителен прогрес19234%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато9717%
Общо : 565
17

Evaluation: Evaluation of staff performance and satisfaction

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато5610%
Известен напредък18533%
Значителен прогрес21037%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11120%
Общо : 562
18

Evaluation: Involvement of stakeholders in evaluation

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато3629%
Известен напредък5342%
Значителен прогрес2621%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато108%
Общо : 125

Обратна връзка и процедури за промяна

19

Evaluation: Risk management

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато7314%
Известен напредък19939%
Значителен прогрес16833%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато6813%
Общо : 508
20

Review: Learner feed-back

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато529%
Известен напредък18133%
Значителен прогрес20136%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11922%
Общо : 553
21

Review: Communicating evaluation results

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато2721%
Известен напредък5644%
Значителен прогрес2721%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1613%
Общо : 126
22

Обратна връзка и процедури за промяна: Повишаване на реактивността

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато326%
Известен напредък16930%
Значителен прогрес22340%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13524%
Общо : 559
23

Обратна връзка и процедури за промяна: Капитализиране на опит

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато397%
Известен напредък17231%
Значителен прогрес21639%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13224%
Общо : 559
24

Обратна връзка и процедури за промяна: Действия за подобряване

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато377%
Известен напредък18534%
Значителен прогрес19736%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13124%
Общо : 550
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от