Izvēlieties kritēriju :
Valsts :
Profesionālās izglītības iestādes pakāpe/tips :

Datums 2019-12-05 19:29:22

ID Jautājumi

Ievads

Profesionālās izglītības iestādes pakāpe/tips

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Profesionālā pamatizglītība (speciālās programmas)569%
Vidējā profesionālā izglītība15023%
Arodizglītība579%
Pirmā un otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība6710%
Profesionālā tālākizglītība un pilnveide26841%
Darba vidē balstītu mācību nodrošināšana (Apprenticeship)569%
Kopā : 654

Plānošana

1

Valsts

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Austrija315%
Bulgārija7512%
Čehija569%
Francija274%
Somija274%
Vācija335%
Grieķija396%
Itālija203%
Latvija6410%
Lietuva376%
Polija305%
Rumānija355%
Spānija274%
Turcija427%
UK366%
Citas valstis6410%
Kopā : 643
2

Valsts un ES pamatnostādņu un politikas ievērošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies7312%
Neliels progress20734%
Ievērojams progress19932%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13822%
Kopā : 617
3

Stratēģijas, mērķu un rezultatīvie rādītāji

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies85%
Neliels progress5638%
Ievērojams progress4933%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts3423%
Kopā : 147
4

Ieinteresēto pušu vajadzības un vēlmes

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies356%
Neliels progress17529%
Ievērojams progress22337%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts17429%
Kopā : 607
5

Atbildības definēšana un īstenošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies367%
Neliels progress18433%
Ievērojams progress17432%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts15829%
Kopā : 552
6

Darbinieku informēšana par mērķiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies346%
Neliels progress15827%
Ievērojams progress20035%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts18532%
Kopā : 577
7

Sadarbība ar profesionālās izglītības un apmācības sniedzējiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1713%
Neliels progress6145%
Ievērojams progress3929%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1813%
Kopā : 135

Ieviešana

8

Kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1511%
Neliels progress5743%
Ievērojams progress3829%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts2217%
Kopā : 132
9

Materiālu un tehnoloģisko resursu plānošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies356%
Neliels progress13224%
Ievērojams progress21439%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts16130%
Kopā : 542
10

Sadarbība ar izglītojamajiem un pakalpojuma sniedzējiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies438%
Neliels progress16930%
Ievērojams progress21538%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts14225%
Kopā : 569
11

Cilvēkresursu pilnveide

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies387%
Neliels progress17931%
Ievērojams progress20736%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts15026%
Kopā : 574
12

Atbildīgās personas par ieviešanas gaitu

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies417%
Neliels progress17030%
Ievērojams progress24242%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts12221%
Kopā : 575

Attīstības novērtējums

13

Cilvēkresursu vajadzību noteikšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies478%
Neliels progress21436%
Ievērojams progress22738%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11419%
Kopā : 602
14

Iekšējā un ārējā vērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1512%
Neliels progress5644%
Ievērojams progress3830%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1713%
Kopā : 126
15

Izglītojamo apmierinātības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies6411%
Neliels progress20036%
Ievērojams progress19635%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts10318%
Kopā : 563
16

Darbības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies6812%
Neliels progress20837%
Ievērojams progress19234%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts9617%
Kopā : 564
17

Personāla darba izpildes un apmierinātības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies5510%
Neliels progress18533%
Ievērojams progress21037%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11120%
Kopā : 561
18

Ieinteresēto pušu iesaistīšanās novērtēšanas procesā

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies3629%
Neliels progress5343%
Ievērojams progress2520%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts108%
Kopā : 124

Pārskats

19

Riska pārvaldība

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies7314%
Neliels progress19839%
Ievērojams progress16833%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts6813%
Kopā : 507
20

Izglītojamo atgriezeniskā saite un atsauksmes

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies529%
Neliels progress18133%
Ievērojams progress20136%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11821%
Kopā : 552
21

Novērtēšanas rezultātu izplatīšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies2722%
Neliels progress5544%
Ievērojams progress2722%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1613%
Kopā : 125
22

Reaktivitātes paaugstināšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies316%
Neliels progress16930%
Ievērojams progress22340%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13524%
Kopā : 558
23

Iepriekšējās pieredzes ietekme uz šī brīža procesu vadību

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies397%
Neliels progress17131%
Ievērojams progress21639%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13224%
Kopā : 558
24

Pilnveides process

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies377%
Neliels progress18534%
Ievērojams progress19736%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13024%
Kopā : 549
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē