Αktualności Greece blog Launch of BEQUAL+ project

Launch of BEQUAL+ project

Email Drukuj PDF

The BEQUAL Community of Practice is expanding. The BEQUAL project results will be transferred to Bulgaria, Italy and Turkey in the newly approved transfer of Innovation project BEQUAL+.

With BEQUAL+ project, the portal and the benchmarking tool will be made available in Bulgarian, Italian and Turkish, the Community will expand to include more VET institutions from the new countries, the benchmarking tool will gather more entries - benchmarks, the selection of good practices will be enriched. In parallel, we will continue to enrich the portal with articles, interviews and blog entries, so as to foster discussion on quality assurance issues and promote international cooperation and exchange of experience in quality assurance.

BEQUAL+ is led by the National Agency of Vocational Education and Training (NAVET) of Bulgaria. Partners are: Industry Watch Group from Bulgaria, IDEC from Greece, Development for Vocational Technical Education Centre (METGEM) of University of Bahcesehir in Turkey, Development Agency of Empoli (ASEV), Italy.

The kick-off meeting will take place in Sofia on 10-11 of November 2011.


Rate this article

(4 votes)

You are here:

Zastrzeżenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Finansowany przez