Zprávy Greece blog ECVET magazines

ECVET magazines

Email Tisk PDF

The latest issue of the ECVET magazine (issue No.6 November 2011) is now available to the public.

The ECVET Magazine is published five times per year by the ECVET network.

The objectives of the ECVET Magazine are threefold:

- to inform about activities and initiatives to test and implement ECVET by Member States or by stakeholders in form of projects;
- to disseminate information about the of the ECVET pilot projects funded through the centralised actions of the Lifelong Learning Programme;
- to announce the activities of the ECVET Network.

All issues of the ECVET magazine are now available from BEQUAL portal through our ECVET documents section.


Rate this article

(2 votes)

You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno