Αktualności Greece blog ECVET magazines

ECVET magazines

Email Drukuj PDF

The latest issue of the ECVET magazine (issue No.6 November 2011) is now available to the public.

The ECVET Magazine is published five times per year by the ECVET network.

The objectives of the ECVET Magazine are threefold:

- to inform about activities and initiatives to test and implement ECVET by Member States or by stakeholders in form of projects;
- to disseminate information about the of the ECVET pilot projects funded through the centralised actions of the Lifelong Learning Programme;
- to announce the activities of the ECVET Network.

All issues of the ECVET magazine are now available from BEQUAL portal through our ECVET documents section.


Rate this article

(2 votes)

You are here:

Zastrzeżenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Finansowany przez