Αktualności Greece blog Video Competition on Education and Skills - what are the big issues today?

Video Competition on Education and Skills - what are the big issues today?

Email Drukuj PDF

This is the theme of the 2012 Global Youth Video Competition organised by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

So what is the big issue in education and skills today?

  • Learning the right skills to get a job,
  • Bridging the 'digital divide',
  • Tackling inequality in access to education and training,
  • Inspiring creativity and innovation,
  • ... or something else?

Participants of 18 to 25 years old are invited to make a short video (no more than 3 minutes) on the theme of Education and Skills and submit it to OECD till 31 March 2012. The 3 winners will be announced on 16 April 2012 and will get as prize an all expenses-paid trip to Paris, France to attend the OECD Forum on 22-24 May 2012.

To learn more about the competition visit the 2012 Global Youth Video Competition website.


Rate this article

(4 votes)

You are here:

Zastrzeżenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Finansowany przez