Νέα Greece blog Transnational meeting of project Bequal.net in Greece

Transnational meeting of project Bequal.net in Greece

E-mail Εκτύπωση PDF

From 21st – 22nd of March project partners gathered in Piraeus, Greece for the 4th transnational meeting of project BEQUAL to overview the progress of current project activities and to discuss our further steps.

Let us remind that BEQUAL is a European portal dedicated to the quality procedures in Vocational Education and Training (VET) as well as to benchmarking between peers, and one of the most important part of the BEQUAL platform is the benchmarking tool that allows to identify VET organization’s relatively strong and weak points and helps focusing on quality improvement. During the meeting, project partners tested the benchmarking tool developed within our project to ascertain the intended quality and functionality of the tool.

Partners also agreed on the next phase of the project – the pilot testing of the benchmarking tool that will be carried out in each project partner country in May. Each country will organize a workshop for VET organizations in order to attract those interested with the tool's capabilities and its benefits. Vocational education and training providers will be invited to try and test the benchmarking tool, then giving an evaluation of it’s clarity and usefulness.

To keep track of the quality of vocational training in your organization, we encourage VET providers to engage in testing of the benchmarking tool by contacting the project partner organization in your country.
Find out more about BEQUAL project and other information related to the development of VET in your country and elsewhere in Europe in our official webpage as well as on our FACEBOOK .


Βαθμολογήστε το άρθρο

(0 votes)

You are here:

Επικοινωνία

Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από