Ve dnech 23. – 24. 11. se konal Workshop partnerství TTnet ČR - Rozvoj pedagogů a lektorů v odborném vzdělávání s ohledem na současné změny ve společnosti

Email Tisk PDF

Workshop byl realizován tradičně v Konferenčním centru Školního lesního podniku České zemědělské university v Kostelci nad Černými lesy.

Jedním z témat workshopu bylo i zajištění kvality škol a možnosti využití Evropského on-line nástroje srovnávání řízení kvality škol BEQUAL a projektu BEQUAL.NET. V odborné diskusi účastníci diskutovali možnosti využití nástroje v řízení odborných škol v České republice a požadavky na úpravu nástroje tak, aby byl v souladu s požadavky OVP ČR. Více informací o workshopu naleznete na stránkách Národního ústavu pro vzělávání.

http://www.nuv.cz/tt-net-konference?highlightWords=TTnet

You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno