Αktualności Greece blog The partnership TTnet Czech Republic organized a workshop titled Development of teachers and lectors in VET with respect to contemporary changes in society

The partnership TTnet Czech Republic organized a workshop titled Development of teachers and lectors in VET with respect to contemporary changes in society

Email Drukuj PDF

The workshop took place in November 23 – 24, 2015 in the Conference centre of the Czech University of Life Sciences Prague Forest Establishment in Kostelec nad Cernymi lesy as usual.

One of the workshop themes was school quality assurance and possibilities to use European on-line Benchmarking tool for Quality Assurance in Vocational Education and Training BEQUAL and a project BEQUAL.NET. Participants in workshop discussed how would be possible to use the tool in management of technical and vocational schools in the Czech Republic as well as how to accommodate the tool for requirements of VET in the Czech Republic.

See website of the National Institute for Education for further information http://www.nuv.cz/tt-net-konference?highlightWords=TTnet


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Zastrzeżenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Finansowany przez