Новина Greece blog Bequal.info initiative in Karlovy Vary region on 15th of June

Bequal.info initiative in Karlovy Vary region on 15th of June

Е-поща Печат PDF

On June 15, a representatives from VET schools in Karlovy Vary region will be introduced with EU initiatives in regard to quality in VET.

Participants will be introduced to the Benchmarking tool developed within the project BEQUAL.net and will have a chance to evaluate the tool.


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от