Vítejte v benchmarkingovém nástroji BEQUAL!

Benchmarkingový nástroj se zaměřuje na podporu rozvoje postupů zajišťování kvality v institucích OVP nabízením několika možností:

 • Můžete v zastoupení vaší organizace vyplnit sebe-evaluační dotazník a evaluovat její výkon. To je založeno na Evropském referenčním rámci zajišťování kvality pro OVP (EQAVET) a řídí čtyřmi fázemi cyklu kvality:
  1. Plánování,
  2. Realizace,
  3. Evaluace,
  4. Revize
 • Sebe-evaluace pomůže identifikovat silná i slabá místa vaší organizace, proto se doporučuje, aby byla prováděna ve spolupráci mezi manažery kvality a vedením. Po roce od předložení dotazníku můžete předložit nový dotazník. Data jsou ukládána anonymně a jen vy máte přístup ke své individuální zprávě.

  Více informací o EQAVET najdete na stránce http://www.eqavet.eu/index.html

 • Můžete vstoupit do My Statistics, abyste viděli jednotlivé výsledky své organizace i její status ve srovnání s dalšími organizacemi OVP, které se zúčastnily šetření. Tento nástroj umožňuje srovnávat výsledky organizací OVP ve vaší zemi nebo s organizacemi OVP stejného druhu v celé Evropě
 • Můžete Evaluovat tento nástroj a poskytnout nám zpětnou vazby dokončením šetření. To nám pomůže zlepšit služby a velmi to oceníme.

Ke vstupu do nástroje se musíte buď zaregistrován (poprvé), nebo použít své uživatelské jméno a heslo. Upozorňujeme, že pouze jeden profil za organizaci je oprávněn zajišťovat kredibilitu výsledků.

You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno