Καλωσορίσατε στο δυναμικό εργαλείο benchmarking των διεργασιών ποιότητας οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του BEQUAL!

Το εργαλείο σας προσφέρει διάφορες δυνατότητες:

 • Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για τον οργανισμό σας. Στο ερωτηματολόγιο πρέπει να δηλώσετε τη χώρα και τον τύπο του οργανισμού σας. Το ερωτηματολόγιο, ακολουθώντας το CQAF, χωρίζεται στις τέσσερις λειτουργίες του οργανισμού σας, που σχετίζονται με την ποιότητα και συγκεκριμένα:
  1. σχεδιασμό,
  2. εφαρμογή,
  3. αξιολόγηση,
  4. ανατροφοδότηση και βελτίωση
 • Κάθε λειτουργία υποδιαιρείται σε επιμέρους αναλυτικότερες διεργασίες. Τα παραδείγματα που υπάρχουν κάτω από κάθε αναλυτική διεργασία είναι απλώς ενδεικτικά των τρόπων με τους οποίους ένας οργανισμός μπορεί να χειριστεί την επιμέρους διεργασία.

Μπορείτε να μπείτε στο τμήμα οι στατιστικές μου προκειμένου να δείτε αποτελέσματά σας καθώς και τα πλέον ισχυρά και αδύνατα σημεία σας συγκρινόμενοι με άλλους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα σας ή του ίδιου τύπου και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Το εργαλείο είναι δυναμικό, και έτσι τα αποτελέσματα σε αυτές τις δύο μορφές συγκρίσεων μπορεί να διαφέρουν. Επίσης όπως είναι φυσικό, τα αποτελέσματα αυτά μεταβάλλονται συν τω χρόνω. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε μια καλή πρακτική ή εάν τα αποτελέσματά σας σε μια διεργασία ανήκουν στο ανώτερο 20% των απαντήσεων, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε.

 • Μπορείτε να τροποποιήσετε (υποβάλετε καινούργιο) ερωτηματολόγιο μετά την παρέλευση ενός έτους από το προηγούμενο. Τα στοιχεία αποθηκεύονται ανώνυμα και μόνο εσείς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις απαντήσεις σας.
 • Μπορείτε να αξιολογήσετε το εργαλείο benchmarking.

Προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες αυτές οφείλετε να εγγραφείτε (την πρώτη φορά) ή να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας (τις επόμενες).

You are here:

Επικοινωνία

Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από