Καλωσορίσατε στην ενότητα Καλών Πρακτικών του BEQUAL!

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε:

  • Να υποβάλετε μια καλή πρακτική.
  • Η καλή πρακτική δεν ανεβαίνει στη διαδικτυακή πύλη αυτόματα. Ο εθνικός εταίρος θα έρθει σε επαφή μαζί σας για τυχόν διευκρινίσεις. Στη συνέχεια η καλή πρακτική θα αξιολογηθεί ως προς την πρωτοτυπία, αποτελεσματικότητα, απλότητα και ευκολία εφαρμογής. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, θα ανεβεί στο portal του BEQUAL και θα έλθουμε σε επαφή μαζί σας, ώστε να ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε να διαφημιστείτε μέσω ενός banner (δωρεάν για περίοδο 18 μηνών).

  • Να έχετε πρόσβαση στην υπάρχουσα βάση των καλών πρακτικών.
You are here:

Επικοινωνία

Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από