Добре дошли в статистиката на BEQUAL!

Тази секция адресира основно политици и консултанти. Основанието за това е, че статистиките показват операции, в които VET организациите очевидно имат добър резултат, и такива, в които има видима липса на компетенция. Това наблюдение може да подпомага консултанти в предлагането и политици в планирането или решаването на политики относно осигуряване на качество във VET.

Фигурите и графиките, показвани в статистиките, съответстват на цялостните резултати от отговорите (не с индивидуални резултати) на въпросника.

Това са следните опции за категоризация:

  • Всички резултати
  • Резултати според страната
  • Резултати според вида на организацията
  • Резултати според вида на организацията и страната

Във всеки случай, трябва да отбележим, че статистиките са динамични. Колкото повече организации за ПОО използват портала, толкова повече извадката от отговори е статистически представителна.

You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от