Νotizie

Aizvadīts seminārs “Kvalitāte profesionālajā izglītībā”. Aicinām profesionālās izglītības iestādes līdzdarboties BEQUAL.net pašnovērtējuma rīka testēšanā!

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

2. maijā viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” norisinājās Latvijas Kvalitātes biedrības organizēts seminārs “Kvalitāte profesionālajā izglītībā”, uz kuru tika aicināti Latvijas profesionālās izglītības iestāžu un organizāciju direktori, kvalitātes speciālisti un projektu vadītāji, lai gūtu jaunāko informāciju par aktualitātēm kvalitātes vadības jomā profesionālajā izglītībā.

Semināra laikā Latvijas Kvalitātes biedrības pārstāve Vanda Vaščenkova klātesošos iepazīstināja ar Eiropas iniciatīvu kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā - EQAVET, kā arī ar visaptverošo kvalitātes vadību profesionālās izglītības un apmācības iestādēs. Semināra turpinājumā, praktiski tika attēloti piemēri iepriekš minēto kvalitātes pieeju ieviešanā.

Leggi tutto...

Bequal pilot workshop in Espoo, Finland (in Finnish)

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

Excellence Finland invites representatives of VET-organizations to benchmark their operations internationally on April 26th. The workshop will be held at 9 AM, followed by a talk on EQAVET and quality assurance in auditing in VET.

Please see this link to register.

BEQUAL dissemination seminar in Riga (in Latvian)

E-mail Stampa PDF
(1 vote)

Invitation to the seminar

Transnational meeting of project Bequal.net in Greece

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

From 21st – 22nd of March project partners gathered in Piraeus, Greece for the 4th transnational meeting of project BEQUAL to overview the progress of current project activities and to discuss our further steps.

Let us remind that BEQUAL is a European portal dedicated to the quality procedures in Vocational Education and Training (VET) as well as to benchmarking between peers, and one of the most important part of the BEQUAL platform is the benchmarking tool that allows to identify VET organization’s relatively strong and weak points and helps focusing on quality improvement. During the meeting, project partners tested the benchmarking tool developed within our project to ascertain the intended quality and functionality of the tool.

Partners also agreed on the next phase of the project – the pilot testing of the benchmarking tool that will be carried out in each project partner country in May. Each country will organize a workshop for VET organizations in order to attract those interested with the tool's capabilities and its benefits. Vocational education and training providers will be invited to try and test the benchmarking tool, then giving an evaluation of it’s clarity and usefulness.

To keep track of the quality of vocational training in your organization, we encourage VET providers to engage in testing of the benchmarking tool by contacting the project partner organization in your country.
Find out more about BEQUAL project and other information related to the development of VET in your country and elsewhere in Europe in our official webpage as well as on our FACEBOOK .

Janík, T. et al. (2013). Quality (in) education: content focused approach to analysing and improving instruction. Brno: Masaryk University

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

The book introduces the concept of content-focused approach to analysing and improving instruction. Compared to current approaches, the focus on the content dimension of learning processes, which is the core of didactics, is more consistent. Didactics deals with the issue how to effectively teach and learn what is considered culturally worthy and personally meaningful, hence the focus on educational content. Educational content is not understood as a static set of items (to be) memorized, but as the overall educational potential of disciplines that pupils encounter during their time at school. The book appertains to the slogan quality of/in education. Quality is understood from the dynamic point of view – with regard to how teachers plan, realize, and evaluate instruction. The regard for quality – as the distinction between better and worse in the professional sense – is accompanied by consideration and justification of alternatives. With the aim in mind to offer teachers-reflective practitioners a systematic method for improving instruction based on its reflection, this book introduces the method of AAA (annotation, analysis and alteration). The method is illustrated with ten didactic case studies from different disciplines of school education with the prospect of generalization across domains. The authors believe that the book opens the way towards the improvement of instruction based on reflection, and with time towards a new (productive) culture of teaching and learning.

Noslēdzies projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

2015. gada nogalē noslēdzās Eiropas Sociālā fonda projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana". Projektu īstenoja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) un Valsts izglītības satura centru (VISC). Projekta īstenošanas laiks: no 2010. gada 1. decembra līdz 2015. gada 30. novembrim.
Projekta mērķis: profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām. Projekta rezultātā ir izveidota patstāvīgi strādājoša, kvalitatīva, tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības nodrošinājuma sistēma.

Leggi tutto...

New project for quality improvement in Work-based learning

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

Work based learning (WBL) is proving to be a successful model to improve the learners. Different sectors and stakeholders are demanding a more labour-market-oriented VET education combining practical and theoretical learning in order to qualify skilled workers in a practical way and better prepare them for the requirements of the labour market.

Leggi tutto...

The 16th workshop of the TTnet Czech Republic partnership took place in the CULS Forest Establishment at Kostelec n.C.l. in November 23–24, 2015

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

The main theme of the workshop was: “Development of Teachers and Lectors in Vocational Education and Training in Consideration of Contemporary Changes in Society”. The workshop received a financial support from the Ministry of Education, Youth and Sports. The representative of the Educational Association, z.s. presented the BEQUAL project at the workshop. A paper about the BEQUAL project has been published in proceedings from the workshop.

TTnet programme

TTnet_BEQUAL

BEQUAL presentation

The results are in! Most VET providers in Finland have a functional quality management system

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

In a report prepared by the Finnish Education Evaluation Center (Karvi in Finnish), 71% of vocational education and training providers in Finland have a quality management system in order. The results of a national self-evaluation of VET providers were released in June and the collective report in early November. The self-evaluation was conducted by Finnish Education Evaluation Center, partly in collaboration with the Finnish National Board of Education. This was the first time such an assessment of the state of quality management systems in vocational education in Finland was carried out.

Leggi tutto...

Assessment criteria for conditions, process and outcomes of education

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

Kateřina Valachová, the Minister of Education, Youth and Sports (MEYS) following the discussions in the 27th ministry management session (2015) approved Assessment criteria for conditions, process and outcomes of education in accordance with the Czech School Inspectorate will act.

Leggi tutto...

The partnership TTnet Czech Republic organized a workshop titled Development of teachers and lectors in VET with respect to contemporary changes in society

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

The workshop took place in November 23 – 24, 2015 in the Conference centre of the Czech University of Life Sciences Prague Forest Establishment in Kostelec nad Cernymi lesy as usual.

Leggi tutto...

Bequal.net brochure

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

We have created a comprehensive overview of the benefits organisations may gain when joining the project bequal.net and included them in the brochure.

It is available in all partner languages. You just have to change the language of this page in order to see them. To see the brochure in english, click here. If you have any questions, brochure indicates every country`s national contact information.

KOŠŤÁLOVÁ, Hana et al. Description of the good school. Prague: Helping schools to the success of the l. t. d., 2010. - in Czech language

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

KOŠŤÁLOVÁ, Hana et al. Description of the good school. Prague: Helping schools to the success of the l. t. d., 2010. The text was produced in the preparatory phase of the project Helping schools to success in the year of 2010. Team: Vít  Beran, David Greger,  Martin  Chvál, Hana Košťálová, Jiřina Majerová, Šárka Miková, Jana Straková, Bohumil Zmrzlík. The text can be used in the framework of the project the Clinical school, which implements the Pedagogical faculty of the Charles University in Prague, and only for non-commercial purposes in the framework of the named project.

Link:
http://www.zskunratice.cz/files/users/2/tiny_browser_files/files/pprs/pprs_13-14/ivq/6-popis_dobre_skoly-pro_ks.pdf

European Peer Review Manual for initial VET

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

European Peer Review Manual for initial VET. This material was developed within the Leonardo da Vinci „Peer Review as an Instrument for Quality Assurance and Improvement in initial VET“ (AT/04/C/F/TH-82000) project.

Link:

http://www.peer-review-education.net/calimero/tools/proxy.php?id=12441

 

Qualitative report from the project QALLL – Czech translations of the part of the project

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

Qualitative report from the project QALLL – Czech translations of the part of the project – it is not possible to download

Link
http://docplayer.cz/1679479-Kvalitativni-zprava-z-projektu-qalll-cesky-preklad-uvodu-metodologie-a-zaveru.html

QUALL Recommendations in the Czech language

Link:
http://www.qalll.net/fileadmin/lll/dateien/lebenslanges_lernen_pdf_word_xls/querschnitt/qalll/2013/qalll_recommendations_czech.pdf

The methodology for the director for the planning and evaluation of professional development for teachers - in Czech language

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

The methodological guide is addressed to directors and other members of the pedagogical leadership of schools as a guide in fulfilling one of the important tasks – the care of the pedagogical development entrusted to the schools and the associated professional development of teachers. This methodology should help the managers of the school to fulfil their role in the professional development of teachers through the career system of teachers and standard of teachers. The manual is focused on the role and responsibility of school management in improving the quality of educational work of the school and professional development for teachers so, how does it provide for the binding of school documents.

Link:
http://docplayer.cz/919212-Metodika-pro-reditele-k-planovani-a-hodnoceni-profesniho-rozvoje-ucitelu.html

Transnational meeting of project Bequal.net in Finland

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

Hello everybody!

We have recently returned from our third partnership meeting that took place in premises of Finnish Quality Association in Espoo, Finland.

Work-wise it was very productive and efficient, while it also helped us to build our partnership little stronger. We agreed on several important points for upcoming months, so you are kindly invited to visit our website www.bequal.info that is now available also in Czech, Finnish and Latvian languages. I hope you will find there information of your interest such as good practices.

Later in Autumn we will be pleased to present you adapted version of the Benchmarking tool that VET organizations can use to evaluate their performance in regard to EQAVET criteria, as well as compare it to other organizations. There will also be informative workshops organized in each country for introduction of the tool.

In order not to miss out on all of this, you may follow us on FACEBOOK .

 

BEQUAL continues..

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

Hello to our loyal followers of the page, as well as to new visitors. We are proud to announce that BEQUAL is nowhere in history and we have received support from Erasmus+ programme to transfer our tool to 3 new countries – Latvia, Czech Republic and Finland.

It means we will improve the tool and adapt it to the most recent EQAVET requirements for you to be able to evaluate your performance in the framework of 4 phases of EQAVET quality cycle – Planning, Implementation, Evaluation and Review. Tool will be available for new and already registered organizations.

Meanwhile, we invite you to visit our page more often to find more about the progress of the project, to join our community by adding a good practice of yours or simply read some interesting news in regard to Quality in VET.

 

QUADRAT Transnational Conference on 12/12/2014 in Athens, Greece

E-mail Stampa PDF
(0 votes)

IDEC S.A. has the honour the invite you to participate in the transnational conference:

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN ADULT EDUCATION AND TRAINING ORGANISATIONS

organised on Friday 12 December at 9:30 am, at ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL (Xenias 6, Athens).

Leggi tutto...

First version of Quality Instruments released by the project Qual4T

E-mail Stampa PDF
(1 vote)

The European project Quality for Teachers (Qual4T), led by the Dutch training organisation Lanstede, released the first version of the quality toolkit. The quality toolkit addresses teachers and trainers in VET and includes 33 quality instruments categorised in 7 areas. The quality instruments can be used by vocational teachers and trainers to support them in the whole process of teaching from planning to implementation and evaluation of class, courses and lessons. In the next phase of the project, the quality instruments will be pilot tested in the partners countries and the new revised version of the toolking will be available in 2015.

Overview of all the toolkit Instruments:

A.   Raising Awareness

1.     Quality: what does this have to do with me?

2.     Quality is … “136 Random Thoughts on Quality”

3.     Dream Session: What will your institution and educational programmes look like in 2025?

Leggi tutto...

Pagina 1 di 5

 • «
 •  Inizio 
 •  Prec. 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Succ. 
 •  Fine 
 • »
You are here:

Disclaimer

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. Gli autori sono i soli responsabili dei contenuti del Portale e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto di essi.

Finanziato da

Lifelong Learning logo