Lithuanian Presidency of the Council of the European Union 2013. International Conference „European Higher Education in the World“

El. paštas Spausdinti PDF

About Conference

The international dimension of higher education has become a central topic of the European higher education policy agenda. Globalisation and technological development are radically changing the landscape of higher education. International student mobility will grow rapidly to an expected 7 million by 2020 in the context of an exponential growth in the demand for higher education: over the next twenty years, the number of higher education students is expected to increase fourfold, from 99 million to 414 million. The thirst for knowledge and social mobility of the expanding middle classes in emerging economies will put higher education within the reach of hundreds of millions of citizens of the world.

See more at:

http://www.mosta.lt/en/events/70-european-higher-education-in-the-world

 

Lithuanian Presidency of the Council of the European Union 2013: Priorities in Education

El. paštas Spausdinti PDF

The Education, Youth, Culture and Sport Council discusses issues of the quality of education and vocational education and training, youth activity and public health; it also submits proposals for the improved interaction of national education systems when providing for an environment favourable to economic growth, human health and cultural development. The Council discusses, and together with the European Parliament approves programmes that seek to share and improve European cultural and historical heritage, use cultural and audiovisual measures to increase the creativity and literacy of citizens, promote the mobility of students, teachers and lecturers, to improve the cooperation of education systems with business, and to ensure the earlier involvement of youth in the labour market.

See more at:

http://www.sirius-migrationeducation.org/lithuanian-presidency-of-the-council-of-the-european-union-2013-priorities-in-education/

 

EfVET Newsletter June 2013

El. paštas Spausdinti PDF

Click here to download the newsletter.

 

 

Lietuvos profesinio rengimo įstaigos jau gali naudotis elektroniniu lyginamosios analizės įrankiu

El. paštas Spausdinti PDF

Lietuvos profesinio rengimo institucijos jau gali naudotis svetainėje www.bequal.info esančiu elektroniniu kokybės palyginimo įrankiu ir „pamatuoti“ save nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Svetainė pradėjo veikti ir lietuvių kalba, tad užpildyti elektroninį klausimyną, leidžiantį atlikti kokybės procesų lyginamąją analizę, nebus sudėtinga.

Klausimynas suskirstytas į keturias dalis, kuriose vertinamas planavimas, vykdymas, vertinimas ir grįžtamasis ryšys bei procesų gerinimas. Pasirinkus skyrių „Mano statistika“, kiekviena įstaiga matys savo rezultatus, privalumus ir trūkumus palyginti su kitomis profesinio mokymo organizacijomis tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse.

BEQUAL statistika apibendrina duomenų visumą, taip pat rodiklius pagal šalį, organizacijos tipą ir kt. Jeigu profesinio rengimo institucijos atsakymai pateks tarp 20 proc. geriausiųjų, įstaiga svetainėje galės pateikti savo gerosios patirties pavyzdį ir pusantrų metų nemokamai reklamuotis 11 skirtingų kalbų veikiančioje svetainėje.

Kaip veikia svetainės nacionalinės versijos, kaip kuo plačiau išnaudoti jos teikiamas galimybes, projekto „PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMŲ TOBULINIMAS (LYGINAMOSIOS ANALIZĖS ĮRANKIS) LLP-LdV-TOI-2012-LT-0117“ partneriai iš Lietuvos, Lenkijos, Graikijos, Austrijos ir Didžiosios Britanijos aptarė gegužės 23-24 d. Lodzėje įvykusiame antrajame susitikime.

Nuo pirmojo susitikimo Graikijoje praėjus šešiems mėnesiams, buvo svarbu įvertinti pirmojo pusmečio veiklos rezultatus, aptarti problemas adaptuojant ir tobulinant lyginamosios analizės įrankį atskirose šalyse, apibrėžti vieningus gerosios praktikos kriterijus, suformuluoti užduotis ateinančiam pusmečiui.

Pasak projekto koordinatorės, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio rengimo skyriaus vyriausiosios specialistės Aušros Giedrienės, partneriai – tai Graikijos mokymų ir konsultavimo įmonė „IDEC“, (įgyvendinusi pirminį BEQUAL projektą), Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Norton Radstock koledžas (Didžioji Britanija), Lodzės universiteto Vadybos fakultetas (Lenkija) ir BEST tęstinio profesinio mokymo institutas (Austrija).

Visomis projekto partnerių nacionalinėmis kalbomis (tarp jų ir lietuvių) jau išleisti lankstinukai supažindina profesinio mokymo institucijas su projekto „EXPANDVET“ inovatyviuoju turiniu, kiekvienai įstaigai teikiamomis galimybėmis įsivertinti save plačiame kontekste, pamatyti savo įstaigos kokybės procesų stipriąsias ir silpnąsias puses. Taip pat galima prisijungti prie Europos mokymo įstaigų tinklo, bendrauti su kolegomis iš kitų šalių, dalyvauti diskusijose per socialinius tinklus, keistis gerąja patirtimi.

Projektas „EXPANDVET“ į Lietuvą, Lenkiją, Austriją ir Didžiąją Britaniją atkeliauja iš Graikijos, Prancūzijos, Vokietijos, Rumunijos, Italijos, Ispanijos, Bulgarijos ir Turkijos. Jis perima ankstesnio naujovių perkėlimo projekto BEQUAL metu sukurtus profesinio rengimo kokybės užtikrinimo įrankius, todėl rudenį planuojama dalyvauti baigiamojoje pastarojo projekto konferencijoje, kad būtų užtikrintas naujovių kūrimo tęstinumas.

Projekto „PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMŲ TOBULINIMAS (LYGINAMOSIOS ANALIZĖS ĮRANKIS) LLP-LdV-TOI-2012-LT-0117“ uždaviniai:

· Perkelti, adaptuoti ir išbandyti elektroninį kokybės palyginimo įrankį Lietuvoje, Lenkijoje, Austrijoje ir Didžioje Britanijoje.

· Sukurti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo teminį portalą lietuvių ir lenkų kalbomis. Patobulinti jau egzistuojančias versijas anglų ir vokiečių kalbomis, jas praturtinant nacionaline informacija apie Didžiosios Britanijos ir Austrijos profesinio mokymo kokybę.

· Praturtinti teminį portalą įvairiapusiu profesinio mokymo kokybės užtikrinimo turiniu: dokumentais, nuorodomis, straipsniais, video medžiaga.

· Aktyviai viešinti ir reklamuoti projekto metu sukurtus rezultatus pasitelkiant partnerysčių tinklus vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu.

Projektą įgyvendina šeši partneriai iš 5 Europos Sąjungos šalių. Konsorciumo sudėtis suformuota taip, kad būtų maksimaliai pajėgi įgyvendinti gerąją Europos patirtį profesinio mokymo kokybės užtikrinimo srityje.

Laukiami projekto rezultatai:

· Elektroninis kokybės palyginimo įrankis, skirtas „matuoti“ profesinio mokymo institucijų kokybės procesus. Jo pagalba identifikavus stipriąsias puses, bus numatomi ir įgyvendinami  tobulinimo procesai. Pagrindinis „matavimo“ įrankis – įvairiapusis klausimynas, kurį pildo profesinio rengimo institucijos.

· Sukurtas kokybės „dalijimosi“  tinklas ir gerosios praktikos centras sudarys sąlygas veikti Bendrijos praktikai (CoP) užtikrinant profesinio mokymo kokybę. Profesinio rengimo  tinklų plėtra (interneto dienoraščiai teminiame portale,  „Facebook“ ir „Twitter“ profiliai).

· Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo teminis portalas www.bequal.info. Portalo funkcijos: elektroninis kokybės palyginimo įrankis, gerosios praktikos centras, statistika, dienoraščiai, naujienos, aktualijos, nuorodos, biblioteka, šaltiniai ir straipsniai, viešosios nuomonės skiltis, prisijungimo modulis, informacija apie projektą.

Projektas yra finansuojams iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Medžiaga atspindi dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei galimą informacijos panaudojimą.

Learning a trade vs academic degree: Lithuanian vocational training regains lost prestige

El. paštas Spausdinti PDF

When secondary school pupils show a lack of diligence in their studies, teachers still sometimes use a somewhat old-fashioned disciplinary measure – threatening they will end up in a vocational school instead of a university. Nowadays, however, many a university graduate in Lithuania struggle to find a job and therefore flock to vocational schools to learn a trade.

See more at:

http://www.15min.lt/en/article/business/learning-a-trade-vs-academic-degree-lithuanian-vocational-training-regains-lost-prestige-527-335919#ixzz3Ee13p200

Puslapis 7 iš 14

You are here:

Susisiekite su mumis!

Atsakomybės apribojimas

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Tinklalapis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Finansuota