Up

Referenční nástroj

Greek version of the BEQUAL Benchmarking Questionnaire in word format

Spanish version of the BEQUAL Benchmarking Questionnaire in word format

French version of the BEQUAL Benchmarking Questionnaire in word format

Romanian version of the BEQUAL Benchmarking Questionnaire in word format

German version of the BEQUAL Benchmarking Questionnaire in word format

Evaluation Questionnaire for the benchmarking tool

Greek version of the evaluation questionnaire for the Benchmarking tool

Display Num 
You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno