Most downloaded files in this section

Remarks and Regulations on the Hungary National Qualifications Register (Quality in Education/Europinė kvalifikacijų sandara (EQF)) hot
ECVET Recommendation (Quality in Education/Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET)) hot
National Qualifications Frameworks in Europe (Quality in Education/Europinė kvalifikacijų sandara (EQF)) hot
Seminar Synthesis Report “ECVET: From Principles to Practice” (Quality in Education/Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET)) hot
The shift to learning outcomes (Quality in Education/Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET)) hot
You are here:

Susisiekite su mumis!

Atsakomybės apribojimas

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Tinklalapis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Finansuota