Up

Професионално образование и обучение

Проучвания (1)

Изследвания (2)

Списания (8)

Videos (10)

 

Most downloaded files in this section

European Journal of Qualifications - No. 2 (Vocational Education and Training/Списания) hot
European Journal of Qualifications - No. 3 (Vocational Education and Training/Списания) hot
European Journal of Qualifications - No. 5 (Vocational Education and Training/Списания) hot
Eurobarometer survey on attitudes towards vocational education and training (Vocational Education and Training/Проучвания) hot
European Journal of Qualifications - No. 4 (Vocational Education and Training/Списания) hot
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от