Up

Národní dokumenty

Litva (2)

Bulharsko (4)

Německo / Rakousko (4)

Finsko (14)

Lotyšsko (5)

Česká republika (1)

 

Nejvíce stahované soubory v této sekci

Bildungsstandards in der Berufsbildung Projekthandbuch (National Documents/Německo / Rakousko) hot
VET in Europe – Country Report Austria (National Documents/Německo / Rakousko) hot
Aufbau eines Nationalen Qualifikationsrahmens in Österreich (National Documents/Německo / Rakousko) hot
You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno