Quel est votre intérêt à BEQUAL?

Balsotāju skaits:
6
Pirmais balsojums:
Otrdiena, 27 jūlijs 2010 11:29
Pēdējais balsojums:
Otrdiena, 10 janvāris 2017 08:45

Quel est votre intérêt à BEQUAL?

Hits Percent Graph
Tout ce qui précède!
2 33.3%
Je suis à la recherche de renseignements sur l'Assurance Qualité en formation
1 16.7%
Je suis intéressé par le référentiel européen d’assurance qualité
1 16.7%
Je suis intéressé par la formation professionnelle en général
1 16.7%
Je suis intéressé par la communauté BEQUAL
1 16.7%
Je suis intéressé pour comparer mes performances
0 0%
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē